رانا

نقشه الکتریکی گرمکن شیشه عقب و آیینه ها رانا اکوماکسنقشه و مدار الکتریکی گرمکن شیشه عقب و آیینه رانا اکوماکس : فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - نود مرکزی داخل اتاق BCM - رله گرمکن شیشه عقب و آیینه ها - موتور آیینه بغل سمت راست و چپ - پنل کلیدهای بخاری و کولر - المنت گرمکن شیشه عقب


گرمکن آیینه  گرمکن شیشه عقب برق خودرو رانا مدار الکتریکی EcoMux 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا