تبلیغات
پژو 207i

نقشه الکتریکی گیربکس اتوماتیک اکوماکس پژو 207i P7Lآموزش ارتباط بین نودهای BCM ، ICN ،FCM با ECU بنزین و تمام ارتباطات ECU گیربکس با خو گیربکس و نودها در سیستم اکوماکس پژو 207i


الکتریکال گیربکس سیم کشی مدار 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش