تندر 90 E2

نقشه برقی شیشه بالابرهای جلو و عقب تندر L90نقشه سیم کشی شیشه بالابرهای برقی جلو و عقب تندر ال 90 - شیشه بالابر تندر 90 کار نمی کند - رنگ بندی سیم های شیشه بالابرها به همراه جانمایی اتصالات و کانکتورها با معرفی شماره پین هر سوکت و ارتباط هرسیم از مبدا تا مقصد - دکمه بالابر شیشه تندر 90 تا لیفتر و رله ها - فیوز شیشه بالابر تندر در کجا قرار دارد ؟ - محل رله شیشه بالابر تندر 90 کجاست و ...


نقشه سیم کشی سیم کشی شیشه بالابر برقی شیشه بالابر تندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2