تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکترونیکی تهویه مطبوع ( کولر ) اتوماتیک پژو 206در این نقشه مدار سیستم کولر اتوماتیک پژو 206 از واحدهای BM34 ، BSI ،سنسور دمای اپراتور ،صفحه آمپر ، اتصال بدنه ها ،سنسور فشار گاز کولر ،کمپرسور کولر ،مدول کنترل دور موتور تهویه مطبوع ،موتور فن و بخاری کولر ،موتور دریچه هوای ورودی را تا واحد کنترل الکترونیکی تهویه و واحد کنترل الکترونیکی ECU نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2