تبلیغات
رانا

نقشه سیستم الکتریکی ایربگ رانا مدل کروز Crouseدر این نقشه مدار سیم کشی سیستم ایربگ رانا کروز از صفحه آمپر ICN ،واحد کنترل تجهیزات الکترونیکی CCN ،سوکت عیب یاب ،اتصال بدنه ،جعبه فیوز ،سوییچ غیر فعال کننده ایربگ شاگرد ،مدل ایربگ راننده و شاگرد ،سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی صندلی راننده و شاگرد ،سوییچ قفل کمربند را تا واحد کنترل الکترونیکی ایربگ Airbag نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا