پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی ایربگ پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیم کشی سیستم ایربگ پژو 206 ملی از صفحه آمپر ICN ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات BCM ،جعبه فیوز ،سوکت عیب یاب ،پیش کشنده های کمربند ایمنی صندلی راننده و شاگرد ،سوییچ غیر فعال کننده ایربگ شاگرد ،مدول ایربگ راننده و شاگرد را تا واحد کنترل الکترونیکی ایربگ Airbag را نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2