تبلیغات
تیبا

نقشه سیستم الکتریکی ترمز ABS تیبا بوش Boschدر این نقشه مدار سیم کشی سنسور چرخ ها ،سوییچ پدال ترمز ،موتور هیدرولیکی ،رله های اصلی و شیربرقی ها ،اتصال بدنه ها ،سیگنال لامپ EBD و پشت آمپر را تا واحد کنترل الکترونیکی ABS نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا