تبلیغات
سمند SE

نقشه سیستم الکتریکی ترمز ABS سمند ماندو Mandoدر این نقشه مدار سیم کشی ترمز ABS مدل ماندو از سوییچ خودرو ،جعبه فیوز اصلی ،چراغ خطر ،صفحه آمپر ،میکرو سوییچ ترمز دستی و روغن ترمز ،استپ ترمز ،مدول چراغ اخطار ABS ،سوکت عیب یاب و سنسور چرخ ها را تا واحد کنترل الکترونیکی ABS نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سمند SE