تبلیغات
سمند SE

نقشه سیستم الکتریکی ترمز ABS سمند مولتی پلکس ماندو Mando Multiplexدر این نقشه مدار سیم کشی سیستم ترمز از صفحه آمپر از نود ICN‌ ،سوییچ خودرو ،جعبه فیوز هوشمند FN ،استپ ترمز ،جعبه فیوز اصلی ،سوکت عیب یاب ،سنسور چرخ ها را تا واحد کنترل الکترونیکی ABS نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سمند SE