تبلیغات
سمند LX EF7

نقشه سیستم الکتریکی فن خنک کننده سمند موتور ملی EF7 بوش Bosch 749در این نقشه مدار سیستم فن از جعبه فیوز ،رله دوبل ،فشنگی گاز کولر ،چراغ استپ ،رله های فن ،سنسور دمای آب ،موتور فن های A,B را تا واحد کنترل الکترونیکی ECU نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سمند LX EF7