تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی فن خنک کننده پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیم کشی فن خنک کننده موتور پژو 206 ملی از سنسور دمای آب ،جعبه فیوز ،مقاومت فن ، موتور فن ،رله های فن را تا واحد کنترل الکترونیکی ECU آموزش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2