تبلیغات
رانا

نقشه سیستم الکتریکی قفل مرکزی رانادر این نقشه مدار سیم کشی سیستم قفل مرکزی رانا از صفحه آمپر ICN ،کنترل یونیت ایربگ ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات CCN ،جعبه فیوز ،کیلد قفل کن درب ها ،کلید صندوق پران ،محرک قفل ها ،رله صندوق پران ،واحد کنترل الکترونیکی آیینه و شیشه بالابرها MCN ،اتصال بدنه ها ،سوییچ درب جلو راست و چپ ،محرک درب جلو راست و چپ ،مجموعه قفل درب عقب راست و چپ ،محرک درب صندوق و میکرو سوییچ درب موتور را آموزش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا