تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی قفل مرکزی پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیم کشی سیستم قفل مرکزی پژو 206 ملی از جعبه فیوز ،میکرو سوییچ درب صندوق و موتور ،کلید فلاشر ،اتصال بدنه ها ،محرک درب عقب چپ و راست ،محرک درب صندوق ،مجموعه قفل درب جلو چپ و راست را تا واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات BCM نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2