پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی نمایشگر چند منظوره MFD پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیم کشی نمایشگر چند منظوره پژو 206 ملی از صفحه آمپر ICN ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات BCM ،جعبه فیوزها ،اتصال بدنه ها ،آیینه بغل سمت راست موتوردار ،واحد کنترل الکترونیکی تهویه ،سنسور دمای اپراتور را تا صفحه نمایشگر چند منظوره آموزش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2