پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی چراغ های جلو پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیم کشی چراغ های جلو پژو 206 ملی از دسته راهنما ،جعبه فیوزها ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات BCM ،صفحه نمایش چند منظوره ،جعبه فیوز هوشمند FCM ،صفحه آمپر ICN ،چراغ های جلو راست و چپ ،موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست و چپ ،کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ را تا اتصال بدنه ها آموزش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2