تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

نقشه سیستم الکتریکی چراغ پارک پژو 206 ملیدر این نقشه مدار سیم کشی چراغ پارک پژو 206 ملی از دسته راهنما ،اتصال بدنه ها ،واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات BCM ،جعبه فیوزها ،مجموعه لامپ های عقب سمت راست و چپ ،لامپ یدک سمت راست و چپ را تا چراغ های جلو سمت راست و چپ را آموزش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 206 تیپ 2