تبلیغات
زانتیا

نقشه سیستم انژکتور زانتیا 2000 بوش Bosch MP52نقشه سیستم انژکتور زانتیا 2000 بوش Bosch MP52، نقشه ECU BOSCH MP 5.2 ، نقشه کلیه سنسورها، نقشه کنترل الکترونیکی تجهیزات الکتریکی CPH زانتیا، نقشه رله دوبل زانتیا


نقشه ECU BOSCH MP 5.2  نقشه کلیه سنسورها نقشه کنترل الکترونیکی تجهیزات الکتریکی CPH  رله دوبل نقشه و مدارات الکتریکی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش