پژو پارس ELX

نقشه سیستم انژکتور زیمنس پژو پارس TU5 با ایموبلایزر یورو 2 و 4


موتور TU5 زیمنس سیستم سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس ELX