سمند LX EF7

نقشه سیستم انژکتور سمند گازسوز EF7 موتور ملی بایفول بوش Bifuel Bosch 749 CNG


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سمند LX EF7