تبلیغات
زامیاد Z24

نقشه سیستم انژکتور نیسان زامیاد بوش Bosch M 7971نقشه و مدار سوزن های انژکتور کامپیوتر بوش M 7971 وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار رله دوبل وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار سوکت عیب یاب وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار استپر موتور وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار کویل وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدارسنسور دریچه گاز وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار سنسور دمای آب وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار سنسور دور موتور وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار سنسور مپ وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار سنسور اکسیژن وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار سنسور میل سوپاپ وانت نیسان زامیاد، نقشه و مدار پمپ بنزین وانت نیسان زامیاد


پمپ بنزین سنسور میل سوپاپ سنسور اکسیژن سنسور مپ سنسور دور موتور سنسور دمای آب سنسور دریچه گاز کویل استپر موتور سوکت عیب یاب رله دوبل نقشه کامپیوتر بوش سوزن انژکتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24