تبلیغات
پژو پارس ELX

نقشه سیستم انژکتور پژو پارس بوش Bosch ME744 با ایوبلایزر یورو 4


پارس ME7.4.4 مدار ECU بوش سیستم سوخت رسانی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس ELX