پژو پارس اتوماتیک

نقشه سیستم انژکتور پژو پارس TU5 بوش ME744 گیربکس اتوماتیک AL4


پارس بوش سیستم سوخت رسانی ME7.4.4 Bosch 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس اتوماتیک