پژو 405 SLX

نقشه سیستم انژکتور پژو 405 بوش Bosch ME 17 9 71در این نقشه سیستم انژکتور پژو 405 SLX با موتور TU5 و کامپیوتر بوش شرح داده شده است ،نقشه سیم کشی سنسورها تا ECU و دیگر قطعات مربوط به کامپیوتر


نقشه الکتریکی بوش انژکتور پژو 405 Bosch ME17 بوش 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 SLX