تبلیغات
زانتیا

نقشه سیستم ایموبلایزر زانتیا CPHنقشه سیستم ایموبلایزر زانتیا CPH، نقشه سوئیچ خودروی زانتیا، نقشه و مدار جعبه فیوز داخل اطاق زانتیا، نقشه سوکت عیب یاب زانتیا، نقشه و مدار جعبه فیوز داخل موتورزانتیا، نقشه واحد کنترل الکترونیکی تجهیزات الکتریکی CPH


سیم کشی ایموبلایزر مدار ایموبلایزر نقشه ایموبلایزر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا