تبلیغات
زانتیا

نقشه سیستم ترمز ABS زانتیادر این نقشه سیستم ترمز ABS زانتیا از سوییچ خودرو ،جعبه فیوز داخل اتاق، استپ ترمز ،چراغ خطر ،صفحه آمپر ،جعبه فیوز داخل موتور ،سوکت عیب یاب ،سنسور چرخ ها را تا یونیت ترمز ABS نشان میدهد.


نقشه سنسور های ترمز دیاگرام ترمز ABS  مدار ترمز ABS  نقشه ترمز ABS  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا