تبلیغات
رانا

نقشه سیستم نشانگر دمای آب رانادر این نقشه مدار سیم کشی نشانگر دماي آب از واحد کنترل تجهیزات الکتریکی CCN ،صفحه آمپر ICN ،جعبه فیوز هوشمند داخل موتور FN ،جعبه فیوز اصلی ،سنسور دمای آب،فشنگی دمای آب را تا واحد کنترل الکترونیکی موتور ECU نشان میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا