تبلیغات
تندر 90 E2

نقشه سیم چراغ صندوق عقب تندر L90راهنمای نقشه سیم کشی چراغ صندوق عقب و فیوز چراغ صندوق - جانمایی دسته سیم و مسیر سیم کشی به همراه رنگ بندی و کانکتورها و شماره پین هر سوکت و ارتباط هر سیم از مبدا تا مقصد


نقشه سیم کشی L90 تندر روشنایی صندوق تندر چراغ صندوق L90 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2