تبلیغات
تندر 90 E2

نقشه سیم کشی ایربگ و کمربند ایمنی تندر L90نقشه الکتریکی سیستم ایربگ (کیسه هوا) و کمربندهای ایمنی تندر ال 90 - راهنمای رنگ بندی سیم ها و معرفی محل کانکتورها به همراه شماره پین هر سوکت و ارتباط آن از مبدا تا مقصد هر سیم برای کیسه هوای ایمنی و کمربند تندر L90


مدار کمربند ایمنی نقشه برقی کیسه هوا ایربگ تندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2