تبلیغات
تیبا 2

نقشه سیم کشی ایربگ یا کیسه هوای تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های ایربگ (کیسه هوای ایمنی) تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز ایربگ تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی کیسه هوای ایمنی ایربگ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2