رانا

نقشه سیم کشی برف پاک کن و پمپ شیشه شوی رانا اکوماکسنقشه سیم کشی و مدار برف پاک کن و پمپ شیشه شوی رانا اکوماکس : از باتری - فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - سوییچ - نود مرکزی داخل اتاق BCM - نود جلو FCM - دسته برف پاک کن - موتور برف پاک کن - موتور آب پاش - رله موتور برف پاک کن - رله موتور آب پاش


برف پاک کن  مدار الکتریکی   برق خودرو  رانا  Eco MUX اکوماکس 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا