رانا

نقشه سیم کشی دینام و استارت رانا اکوماکسنقشه سیم کشی و مدار دینام (آلترناتور) و استارت رانا اکوماکس : از باتری - فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM - فيوزهاي داخل اتاق، بالاي BCM - سوییچ - نود مرکزی داخل اتاق BCM - نود جلو آمپر ICN - نود جلو FCM - موتور استارت - آلترناتور یا دینام


اکوماکس دینام استارت آلترناتور مدار الکتریکی رانا برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا