رانا

نقشه سیم کشی دینام و استارت رانا مالتی پلکسنقشه سیم کشی و مدار سیستم دینام و استارت رانا : از باتری - جعبه فیوز اصلی - سوییچ - نود داخل اتاق CCN - نود جلو آمپر ICN - نود جلو FN - موتور استارت - آلترناتور یا دینام


Multiplex مالتی پلکس استارت دینام آلترناتور رانا مدار الکتریکی برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق رانا