تبلیغات

“ دوستان گرامی اگر از سایت ما راضی بودید، لطفا به هر میزان مبلغ دلخواهتون جهت کمک به فرزندان میهنمون همکاری بفرمایید ”

تیبا 2

نقشه سیم کشی قفل مرکزی تیبا 2راهنمای رنگ بندی سیم های قفل مرکزی تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا تایمر قفل مرکزی و غیره - جانمایی فیوز قفل مرکزی تیبا 2


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی قفل مرکزی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2