تندر 90 E2

نقشه سیم کشی قفل مرکزی درب های جلو عقب و صندوق تندر L90نقشه سیم کشی قفل برقی مرکزی درب های جلو و عقب و صندوق تندر ال 90 - راهنمای رنگ بندی سیم ها و شماره فیوز به همراه معرفی تمام اتصالات و کانکتورها با شماره پین و ارتباط سیم ها از مبدا تا مقصد برای هر درب در تندر L90 - مشکل کارنکردن قفل مرکزی تندر - قفل صندوق در تندر کار نمی کند


قفل برقی صندوق ال 90 قفل مرکزی قفل برقی درهای تندر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2