تندر 90 E2

نقشه سیم کشی پشت آمپر تندر L90 با ترمز ABSنقشه الکتریکی و سیم کشی صفحه کیلومتر (آمپر) تندر ال 90 با ترمز ضدقفل ABS - راهنمای رنگ بندی سیم ها به همراه معرفی کانکتورها و تمامی اتصال ها و ارتباطات صفحه آمپر به تجهیزات مورد نیاز - جانمایی فیوزها و شماره پین هر سوکت


سیم کشی کیلومتر داشبورد پشت آمپر صفحه کیلومتر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2