تبلیغات
تندر 90 E2

نقشه سیم کشی پشت آمپر تندر L90 بدون ترمز ABSنقشه الکتریکی و سیم کشی صفحه کیلومتر (آمپر) تندر ال 90 بدون ترمز ضدقفل ABS - راهنمای رنگ بندی سیم ها به همراه معرفی کانکتورها و تمامی اتصال ها و ارتباطات صفحه آمپر به تجهیزات مورد نیاز - جانمایی فیوزها و شماره پین هر سوکت


صفحه کیلومتر تندر L90  پشت آمپر تندر 90  سیم کشی کیلومتر داشبورد  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2