تبلیغات
هایما S7 توربو

نقشه مدارات الکتریکی لامپ ها و سیستم الکتریکی چراغ های جلو و عقب هایما s7 توربومحتوای این کتاب : چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ ترمز، چراغ سقف، چراغ راهنما، چراغ درب ها،چراغ روز یا day light و چراغ دنده عقب


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق هایما S7 توربو