پژو 405 GLX

نقشه پین های ( Pin Outs ) نمایشگر جلو آمپر جدید کروز پژو 405محتوای این کتاب : معرفی پین های سوکت نمایشگر جلو آمپر مدل جدید کروز شماره فنی 01106104 با استفاده از شماره گذاری و توضیح برای هر پین و مشخص کردن تفاوت دوگانه سوز با تک سوز


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX