تبلیغات
زانتیا

نقشه کامپیوتر ECU Bosch 73 زانتیا 1800نقشه کامپیوتر ECU Bosch MP73 زانتیا 1800 ، نقشه سمسورهای زانتیا، مدارات الکتریکی ECU زانتیا، نقشه انژکتورهای زانتیا، نقشه کانکشن های عیب یاب زانتیا، نقشه رله دوبل و کویل زانتیا، نقشه دریچه گاز زانتیا، نقشه کیلومتر و سنسور اکسیژن زانتیا


مدارات الکتریکی نقشه ECU  نقشه سنسورها نقشه کامپیوتر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا