تبلیغات
زانتیا

نقشه کامپیوتر ECU Bosch MP52 زانتیا 2000نقشه کامپیوتر ECU Bosch MP52 زانتیا 2000 ، نقشه سمسورهای زانتیا، مدارات الکتریکی ECU زانتیا، نقشه انژکتورهای زانتیا، نقشه کانکشن های عیب یاب زانتیا، نقشه رله دوبل و کویل زانتیا، نقشه دریچه گاز زانتیا، نقشه کیلومتر و سنسور اکسیژن زانتیا


مدارات الکتریکی نقشه ECU  نقشه سنسورها نقشه کامپیوتر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا