تبلیغات
هایما S7

نکته های مهم تخصصی هایما S7تغییرات در مدل S7 - آموزش الکترونیکی - بازدارندۀ سر فعال - طرز کار سیستم بازدارندۀ سر فعال - تامین برق و اتصال بدنه ها - اتصال بدنه ها - داشبورد - شبکۀ CAN آسایشی در خودروی - شبکۀ LIN - شبکۀ K-Line - شبکۀ UART - معرفی صفحه آمپر - مدار برقی BCM - سیستم ورود به خودرو و استارت موتور بدون کلید - معرفی سیستم PEPS - باز کردن قفل درب ها - کنترل توان کمکی و پایداری - عیب یابی اتوماتیک - اخطار زیاد بودن فشار باد تایر - سیستم کروز کنترل و ...


آموزش هایما نکته های تعمیرگاهی مشخصات فنی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات دیگر هایما S7