تبلیغات
ساینا EX

وات مصرفی چراغ های ساینا Saina Saipaوات چراغ هاي جلو: نور بالای ساینا، وات چراغ هاي جلو: نور پایین ساینا، چراغ های فلاشر ساینا چند وات است، چراغ های راهنمای جلو و عقب ساینا چند وات است، وات مصرفی چراغ راهنمای روی گلگیر ساینا، وات مصرفی چراغ پلاک ساینا، وات مصرفی چراغ سقفی ساینا، وات مصرفی چراغ صندوق عقب ساینا، وات مصرفی چراغ دنده عقب ساینا، وات مصرفی چراغ مه شکن عقب و جلوی ساینا، وات مصرفی چراغ ترمز ساینا


چند وات بودن چراغ ها جدول مصرف چراغ ها میزان وات مصرفی چراغ ها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX