تبلیغات
زانتیا

پارامترهای واقعی خودرو زانتیا 1800 سی سی MP73محتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU زانتیا 1800 سی سی ،در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد،جدول پارامتر های واقعی ECU 1800 زانتیا در دور آرام بدون بار، پارامتر دور موتور،پارامتر زمان پاشش سوخت زانتیا،پارامتر ولتاژ دریچه گاز زانتیا، پارامتر دمای آب رادیاتور زانتیا، پارامتر ولتاژ باطری زانتیا، پارامتر فشار منیفولد هوای زانتیا، پارامتر دمای هوای زانتیا، پارامتر زمان جرقه زانتیا، پارامتر شارژ کویل،پارامتر ولتاژ سنسور اکسیژن زانتیا، پارامتر وضعیت پاشش سوخت، پارامتر شیر برقی کنیستر زانتیا، پارامتر سرعت فن موتور زانتیا، پارامتر موتور پله ای زانتیا


پارامترهای زانتیا  پارامترهای ecu 1800  پارامترهای دور آرام بدون بار  مقادیر استاندارد سنسورهای کامپیوتر زانتیا پارامترهای سنسورها جدول پارامترها 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش