تبلیغات
زامیاد Z24

پارامترهای واقعی خودرو نیسان وانت دیزلمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد نیسان وانت دیزل در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


پارامتر های استاندارد موتور در حالا روشن پارامتر های کامپیوتر نیسان پارامتر های موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24