تبلیغات
زامیاد Z24

پارامترهای واقعی خودرو نیسان وانت و شوکا بوش Bosch ME7971محتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU بوش Bosch ME7.9.7.1 نیسان وانت در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


پارامتر های استاندارد موتور در حالا روشن پارامتر های کامپیوتر نیسان پارامتر های موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی زامیاد Z24