تبلیغات
پژو پارس اتوماتیک

پارامترهای واقعی خودرو پژو پارس زیمنس Siemensمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU زیمنس پژو پارس ، موتور 8 سوپاپ 1800 سی سی ، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس اتوماتیک