تبلیغات
پژو پارس LX

پارامترهای واقعی خودرو پژو پارس Sagem S2000محتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم S2000 پژو پارس، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس LX