تبلیغات
پژو 206 تیپ 2

پارامترهای واقعی خودرو پژو 206 تیپ 3 ساژم S2000 Valeoمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم S2000 Valeo پژو 206 تیپ 3 موتور 8 سوپاپ 1400 سی سی ، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 206 تیپ 2