تبلیغات
پژو 405 GLX

پارامترهای واقعی خودرو پژو 405 SL96محتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم SL96 پیکان و آر دی و پژو 405 ، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX