تبلیغات
پژو 405 GLX

پارامترهای واقعی خودرو پژو 405 Sagem S2000محتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم S2000 پژو 405 ، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX